Geelmielies


Algemene Eienskappe

Aanpasbaarheid

Staanvermoë

Meerkoppigheid

Droogwording

Weerstand teen Bruinroes

Weerstand teen Witroes

Weerstand teen Kop - en Pluimbrand

Weerstand teen kopvrot

Weerstand teen Grysblaarvlek

*Relatiewe aantal dae tot 50% blom

*Relatiewe aantal dae tot fisiologiese rypwording

LG 3607

3

1

4

1

3

2

2

2

5

56-75

105-120

LS 8518

2

1

3

2

2

2

2

2

3

68-85

140-155

LS 8526

2

2

3

1

2

2

2

2

3

60-75

130-147

LS 8536 B

2

1

2

1

2

2

2

2

3

55-70

128-143

LS 8538 R

2

1

2

1

2

2

2

2

3

55-75

128-143

1: Uitstekend / vinnig

5: Swak / Stadig

*NB: Word beinvloed deur plantdatum en die daaglikse H.e. gedurende die Groeiseisoen


LG 3607

New Yellow cultivar

'n Nuwe ultravinnige Baster

Uitstaande Eienskappe

 • Uitstekende opbrengs in sy groeiklas
 • Baie goeie staanvermoë
 • Droog vinnig af
 • Goeie stabiliteit

LS 8526

Medium tot vinnige groeiklas

Uitstaande Eienskaape

 • Vinnige afdroging
 • Baie goeie agronomiese eienskappe
 • Goeie siekte weerstand

LS 8536 B

YieldGard Logo

Medium groeiseisoen Baster

Uitstaande Eienskappe

 • Vinnige afdroging
 • Goeie siekte weerstand
 • Wyd aanpasbaar

LS 8518

Medium Groeiklas. Hoë potensiaal Geel Basters

Uitstaande Eienskappe

 • Baie stabiele Baster
 • Goeie agronomiese balans
 • Goeie gebidsaanpassing

LS 8538 R

Roundup Ready Logo

Medium tot Kort Groeier RR Baster

Uitstaande Eienskappe

 • Vinnige afdroging
 • Goeie agronomiese balans
 • Wyd aanpasbaar
 • Uitstekende staanvermoë
 • Hoë Opbrengs

(Ingedien vir varieteits plasing)

YieldGard Logo Roundup Ready Logo is geregistreerde handelsmerke en gelisensieer deur Monsanto Tegnologie LLC.