Kontakte

Link Seed Hoofkantoor

Pieter Herbst : 082 558 1766
Tel : +27(0)33 417 1494 or +27(0)33 417 1496
Faks : +27(0)33 413 1057
Epos : linkseed@linkseed.co.za
Webblad : www.linkseed.co.za
Adres : Posbus 755
Greytown, 3250
Suid-Afrika

Link Seed Pty Ltd

Bemarkingspan

Oostelike Hoëveld
Lambert Blom 082 786 6875 Streeksverkoopsbestuurder

Naam Tel Areas
Stoffel Cilliers 082 452 7403 Middelburg / Carolina / Belfast / Hendrina / Lydenburg
Japie Bosman 082 388 1262 Stoffberg / Groblersdal / Wonderfontein / Middelburg Oos / Gedeelte Belfast
Bart Saaiman 082 411 0310 Ermelo / Amersfoort / Estancia / Chrissiesmeer / Amsterdam / Piet Retief / Paulpietersburg
Louis de Jager 079 079 5994 Delmas / Balfour / Grootvlei / Bronkhorstpruit
Breyten Cloete 083 289 8776 Val / Villiers / Vereeniging / Balfour
Abe Theron 082 322 1058 Bethal / Van Dyksdrif / Morgenzon / Standerton / Volksrust
Noordwes / Vrystaat
Louis Pearson 079 079 5857 Streeksverkoopsbestuurder

Naam Tel Areas
Paul Breet 082 372 6133 Koster / Randfontein / Carletonville / Oberholzer / Brits
Jaco Cronje 082 494 4415 Parys / Vredefort / Sasolburg / Koppies
Jan Maree 083 289 1360 Wolmaransstad / Ottosdal / Makwassie / Bloemhof / Schweizer-Renecke
Hanco Steyn 072 783 4845 Bothaville / Viljoenskroon
Francois Pretorius 082 499 5433 Coligny / Lichtenburg / Grootpan / Ventersdorp / Koster / Klerksdorp Noord
Rikus Strydom 083 332 8113 Potchefstroom / Fochville / Vanderbijl / Vereeniging / Oranjeville / Klerksdorp Oos
Cecil Parsons 082 490 8283 Kroonstad / Hennenman / Welkom / Odendaalsrus
Willem Nel 079 887 4215 Lichtenburg / Sannieshof / Ottosdal / Delaryville
Andre Jonker 082 851 3178 Bultfontein / Bloemfontein / Petrusburg / Hertzogville / Christiana / Hoopstad
Kwa-Zulu Natal / Oos-Kaap / Oos Vrystaat
Albert Kriek 082 824 5442 Streeksverkoopsbestuurder

Name Tel Areas
Ron Deane 082 557 9752 Suid Natal / Natal Midellande / Bergville / Winterton / Oos Kaap
Mike Pretorius 082 573 2789 Griqualand Oos / Kokstad / Franklin / Swartberg
Erich Muller 082 443 8049 Dundee , Utrecht, Newcastle, Normandien, Besters, Wasbank
Selwyn Muller 082 551 7881 Vryheid / Paul Pietersburg
Dirk Odendaal 082 559 8130 Vrede / Memel / Frankfort / Harrismith / Warden / Villiers
Francois Gouws 071 649 7133 Ladybrand / Clocolan / Ficksburg / Excelcior / Marquard / De Brug / Bloemfontein / Wepener
Tappie Bredenkamp 082 570 5849 Bethlehem / Reitz / Lindley / Senekal / Fouriesburg
Bemarkingsdienste Bestuurder

Chrisna Heuer 079 891 4382
Landboukundige

Albert Kriek 082 824 5442